غلطک

نام دستگاه تیپ دستگاه تعداد
غلطک موتور دستی _____ 1
غلطک YZ12B 1
غلطک CH70 1
غلطک ویبره HCD100C 2
غلطک HC100C 1
غلطک ویبره خودرو HC100C 1
غلطک هام 3410 1

آدرس شرکت

آذربایجان غربی، ارومیه ، خیابان شهید مدنی2، کوی 17، پلاک 4

تلفن های تماس : 32237075-32242436-32238236-32237690 کد شهرستان:044

فکس : 32227102

پست الکترونیکی : urmiashenriz@gmail.com