وانت

نام دستگاه تیپ دستگاه تعداد
وانت نیسان پیکاپ دوکابین 1
وانت زامیاد 8
وانت مزدا 2
وانت مزدا 1600 1

آدرس شرکت

آذربایجان غربی، ارومیه ، خیابان شهید مدنی2، کوی 17، پلاک 4

تلفن های تماس : 32237075-32242436-32238236-32237690 کد شهرستان:044

فکس : 32227102

پست الکترونیکی : urmiashenriz@gmail.com