اهداف شرکت

اهداف شرکت


1 - ارتقاء جایگاه شرکت و تلاش برای افزایش رضایت کارفرمایان

2 - رعایت اخلاق حرفه ای و انجام تمام تعهدات در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار

3 - آموزش مستمر فنی وارتقاء مدیریتی

4 - اصرار بر ایمنی و حفظ سلامت کارکنان

5 - تعهد به حفظ محیط زیست و بهداشت محیط کارگاهی

آدرس شرکت

آذربایجان غربی، ارومیه ، خیابان شهید مدنی2، کوی 17، پلاک 4

تلفن های تماس : 32237075-32242436-32238236-32237690 کد شهرستان:044

فکس : 32227102

پست الکترونیکی : urmiashenriz@gmail.com