هیئت مدیره شرکت ارومیه شن ریز

هیئت مدیره شرکت ارومیه شن ریز


سمت

نام و نام خانوادگي

رئيس هيأت مديره و مدير عامل

ادیک مجنونیانس

نايب رئيس هيأت مديره

ساکو مجنونیانس

عضو هيأت مديره

سارینه مجنونیانس

عضو هيأت مديره

ساندرا مجنونیان

عضو هيأت مديره

روزیک عزیزیان

 

آدرس شرکت

آذربایجان غربی، ارومیه ، خیابان شهید مدنی2، کوی 17، پلاک 4

تلفن های تماس : 32237075-32242436-32238236-32237690 کد شهرستان:044

فکس : 32227102

پست الکترونیکی : urmiashenriz@gmail.com