فرم استخدام

اطلاعات عمومی


بله خیر

مقطع تحصیلی


+

سوابق شغلی متقاضی


+

آشنایی به زبانهای خارجی


+

نام و نشانی دو نفر که با شما آشنایی کامل دارند:اطلاعات لازم جهت ارسال رزومه


اطلاعات و تذکرات لازم جهت ارسال فرم استخدام در این قسمت قرار می گیرد..

آدرس شرکت

آذربایجان غربی، ارومیه ، خیابان شهید مدنی2، کوی 17، پلاک 4

تلفن های تماس : 32237075-32242436-32238236-32237690 کد شهرستان:044

فکس : 32227102

پست الکترونیکی : urmiashenriz@gmail.com